Tez-tez verilən suallar

Minimum sifariş miqdarınız varmı?

2022-05-30
Bəli, biz bütün beynəlxalq sifarişlərin davamlı minimum sifariş miqdarına malik olmasını tələb edirik.